Hlavná stránka
Paintball Obchod Požičovňa Galéria Náš tým Kontakt

Všeobecné pravidlá

 • Najdôležitejšie je mať na hlave masku - od štartu, až do chvíle,
  kým rozhodca nezapíska, respektíve iným spôsobom neukončí hru
 • Hry sa štartujú podobne ako na súťaži. Rozhodca/kyňa zakričí päť sekúnd a kedykoľvek v rozpätí od prvej až po piatú sekundu môže zapískať - hráči sa až vtedy môžu rozbehnúť, resp. začať strieľať
 • Pokiaľ nehráte, značkovač musí byť zaistený a namierený do zeme
 • Mimo času hrania je prísne zakázané strieľať
 • V paintballe platí každý zásah – do tela, značkovača, zásobníka, fľaše... (za zásah sa považuje aj nerozbitá gulička, záleží na dohode)
 • Musí zostať farba! Pokiaľ nemáte farebný zásah, pokojne hrajte ďalej. Avšak ak už raz priznáte zásah, musíte odísť z danej hry - bez ohľadu
  na farbu
 • Platí aj zásah od vlastného hráča a dokonca aj keď sa označíte sami
 • Neplatia tzv. oprsky - kvapôčky farby od budov, stromov, kríkov a pod.
 • Ak dostanete zásah, je potrebné zdvihnúť ruku, namieriť značkovač
  do zeme, zaistiť ho, prípadne zakričať "zásah", alebo "mám" a urýchlene prísť na dohodnuté miesto
 • Vyradený hráč neradí spoluhráčom. Ak sa tak stane, hráč ktorému poradí odchádza z danej hry, avšak záleží na dohode pred samotnou hrou
 • V prípade, že Vám počas hry dôjdu guličky, doplniť si ich môžete len
  od vlastného, živého hráča. Ak si ich vezmete od hráča, ktorý má zásah, musíte odísť z danej hry
 • Medzi jednotlivými hrami sa Vám budú guličky samozrejme dopĺňať
  a poutierame zásahy
 • Vymeníte si strany a hráte ďale
 • Ak by ste mali akýkoľvek problém počas hry, stačí zavolať na rozhodcov alebo organizátorov, ale ak Vás počas riešenia problému označia, musíte odísť z hry
 • Guličky nezbierajte zo zeme. Guličky zo zeme sú znehodnotené a ak si ich vložíte do zásobníka, môžu znehodnotiť ostatné guličky, prípadne zašpiniť zbraň zvnútra
 • Hlavne značkovačov, prosím, nevkladajte do dier v budovách, medzi prekážky a pod., takéto zásahy sú sporné - nemusia sa klasifikovať ako riadny, priamy zásah
 • Ak by boli akékoľvek otázky z Vašej strany týkajúce sa paintballu, môžete kedykoľvek zavolať, resp. spýtať sa. Veľmi radi sa Vám budeme snažiť odpovedať, prípadne poradiť

Toto je len časť pravidiel, ktoré je nutné dodržiavať a bude s nimi oboznámený každý hráč, ktorý si príde zahrať. Bez dodržiavania týchto pravidiel nie je možné hrať paintball! Každému ide predovšetkým o zdravie a dobrú zábavu.

Pravidlá hry

 • Hra sa začína jedným dlhým písknutím, alebo výstražnou petardou
  (záleží od ihriska)
 • Platnosť zásahu si hráči zvolia podľa vlastnej dohody (všeobecne určuje zásah stopa rozbitej guličky na odeve, ale môže sa rátať aj zásah,
  keď sa gulička nerozbije)
 • Ak je hráč zasiahnutý a vyradený z hry, zdvihnutím ruky a zakričaním "zásah", alebo "mám" odchádza z ihriska čo najkratšou cestou
  na dohodnuté miesto. To platí aj pre hráčov so závadou na výstroji, alebo na zbrani. Tento hráč sa môže po oprave závady, alebo doplnení guličiek vrátiť naspäť do hry na svoju pozíciu, avšak záleží na dohode všetkých hráčov

Je zakázané:

 • Dať si dole ochrannú masku z tváre na ihrisku počas trvania hry
 • Fyzicky napadnúť iného hráča
 • Prenášať, alebo inak upravovať prekážky
 • Dotýkať sa, alebo prenášať vlajku svojho týmu
 • Súčasné označenie hráčov je, keď sa zároveň označkujú dvaja,
  alebo viacerí hráči. V tomto prípade musia byť všetci vylúčení
 • Ak hráč získa súperovú vlajku, musí ju niesť na svoju základňu
  (alebo na iné určené, alebo dohodnuté miesto) viditelne v ruke.
  Nesmie ju použiť ako kryt. Ak je tento hráč vyradený z hry, musí vlajku položit tam, kde k jeho vyradeniu došlo. Vlajku si môžu mezi sebou predávať aktívni (ešte hrajúci) hráči jedného družstva
 • Hráč, ktorý uvidí vlajku svojho družstva ležať kdekoľvek na ihrisku, nesmie ju zdvihnúť, hýbať s ňou, alebo ju akýmkoľvek spôsobom maskovať
 • Ukončenie hry je oznámené trojitým zapískaním, alebo výstražnou petardou(záleží od ihriska)
Vyrobila spoločnosť DM SOFT SK, s.r.o.