Hlavná stránka
Paintball Obchod Požičovňa Galéria Náš tým Kontakt

Najčastejšie otázky:

Začiatok hry

Družstvá nastúpia na štartovacie miesta a potom na spoločne dohodnutý signál sa začína boj.

Čo sa považuje za platný zásah?

Za zásah sa považuje akýkoľvek zásah a to do ktorej koľvek časti tela,
alebo zbrane. Záleží aj od dohody hrajúcich tímov (hra na zásah – gulička zasiahne protihráča, ale nerozprskne sa; hra na farbu - gulička zasiahne protihráča a rozprskne sa).

Čo treba urobiť v prípade zásahu?

Ak dostaneš zásah je potrebné zdvihnúť ruku, zakričať "mám", alebo "zásah", namieriť značkovač do zeme, zaistiť ho a urýchlene prísť na dohodnuté miesto. Počas odchodu nekomunikuj s protihráčmi ani spoluhráčmi.
V ŽIADNOM PRÍPADE SI NESKLADAJ OCHRANNÚ MASKU!

Čo je potrebné urobiť v prípade ak sa pokazí, alebo zasekne zbraň?

Zachovaj sa tak isto, ako keby si bol zasiahnutý. Zdvihnúť ruku, namieriť značkovač do zeme, zaistiť ho a urýchlene prísť na dohodnuté miesto. Počas odchodu nekomunikuj s protihráčmi ani spoluhráčmi.

Čo robiť v prípade, keď počas hry dôjdu guličky?

Doplniť si ich môžeš len od vlastného, živého hráča – hráč, ktorý nebol zasiahnutý a ešte stále hrá. Medzi jednotlivými hrami sa guličky samozrejme dopĺňajú.

Čo sa má robiť ak v priebehu hry dôjde k zaroseniu /zahmleniu/ masky?

Skús sa počas hry viac pohybovať. Vtedy sa to nestane! Ak si sadneš do úkrytu a ani sa nepohneš maska sa zarosí. V krajnej núdzi opusti ihrisko podľa už vyššie uvedených pravidiel.
V ŽIADNOM PRÍPADE SI VŠAK NESKLADAJ OCHRANNÚ MASKU!

Čím čistiť paintballové masky?

Paintballové farbivo, ktoré je v guličkách je dosť agresívne. Preto sa doporučuje nenechávať farbu na skle masky príliš dlho. K čisteniu používajte iba čistú vodu
a špeciálny čistič na paintballové masky. V žiadnom prípade nepoužívajte iné čistiace prostriedky na sklá masky. Sklo je vyrobené z Lexanu. Pri každom zásahu do skla masku očistite papierovými utierkami (stačia kuchynské utierky). Potom nastriekajte na vrchné sklo prípravok na čistenie a opäť utrite papierovou utierkou. Nepoužívajte žiadne látky, ktoré môžu sklo poškriabať.
Pokiaľ máte masku bez termálneho skla, môžete prípravkom čistiť sklo aj zvnútra masky, alebo celú masku umyť pod vodou.
Pokiaľ máte termálne sklo, nikdy sklo nemáčajte !!! Došlo by k odlepeniu vnútorného skla od vonkajšieho a tým k jeho zničeniu. Vnútorné sklo pri termálnej maske nikdy neumývajte prípravkom na čistenie masiek, ale iba navlhčeným papierovým obrúskom (v čistej vode)!!!

Čím mazať paintballové zbrane?

Používajte iba oleje a pasty, ktoré sú určené pre paintballové zbrane. Iný olej by mohol spôsobiť zničenie tesnení v zbrani. V prípade núdze je možné použiť silikónový olej.
Doporučujeme kvapku oleja do otvoru pre fľašu pred každým nasadením fľaše na zbraň. Zaistí to premazanie vnútorných častí a tesnení.
V žiadnom prípade nepoužívajte na mazanie WD-40! Spôsobuje totiž rozleptávanie tesnení!Vyrobila spoločnosť DM SOFT SK, s.r.o.